Protestantse Diaconie Utrecht

Verantwoordelijkheden:

  • begroting (ca. € 1 miljoen per jaar)
  • jaarrekening
  • beleggingen en vermogensbeheer (€ 12 miljoen)
  • beoordeling projectvoorstellen van initiatieven
  • fondsaanvragen

Mijn rollen: penningmeester stedelijke diaconie, lid moderamen PDU