HeartEdge Nederland

HeartEdge is een internationale en oecumenische kerkvernieuwingsbeweging, met Samuel Wells als inspirator. De beweging is ontstaan rondom St. Martin-in-the-Fields, een kerk aan Trafalgar Square in Londen. Bij deze kerk horen onder andere een café, een daklozenopvang en een orkest. Er werken meer dan 100 werknemers en vele vrijwilligers. De ondernemende activiteiten zorgen voor extra betrokkenheid van vrijwilligers en bezoekers. Ook worden de inkomsten hiervan gebruik ter ondersteuning van de geloofsgemeenschap en projecten.

HeartEdge is een holistisch concept van kerk-zijn. De vier C’s vormen de pijlers van het HeartEdge-DNA: Congregation, Compassion, Culture en Commerce. Deze pijlers zijn vaak terugvinden in kerken, en dat is ook de bedoeling. Wat wel nieuw is, is dat HeartEdge deze C’s altijd in samenhang ziet. Geen enkele C  kan zonder de andere drie. Het structureel denken vanuit verbindingen rondom de 4C’s kan kerken helpen om meer ingebed te raken in de lokale context.

Samen met een stuurgroep van 8 predikanten/theologen, zijn we bezig met het opstarten van een metanetwerk rondom het HeartEdge-DNA. Ook is er een groep van zo’n 35 early adapters die  samen zoeken naar manieren om inspiratie en goede voorbeelden te delen.

Mijn rollen in dit project: motor, facilitator