Advies- en bestuurswerk

Protestantse Diaconie Utrecht

Verantwoordelijkheden:

  • begroting (ca. € 1 miljoen per jaar)
  • jaarrekening
  • beleggingen en vermogensbeheer (€ 12 miljoen)
  • beoordeling projectvoorstellen van initiatieven
  • fondsaanvragen

Mijn rollen: penningmeester stedelijke diaconie, lid moderamen PDU

 

HeartEdge

HeartEdge is een internationale en oecumenische kerkvernieuwingsbeweging, met Samuel Wells als inspirator. De beweging is ontstaan rondom St. Martin-in-the-Fields, een kerk aan Trafalgar Square in Londen. Bij deze kerk horen onder andere een café, een daklozenopvang en een orkest. Er werken meer dan 100 werknemers en vele vrijwilligers. De ondernemende activiteiten zorgen voor extra betrokkenheid van vrijwilligers en bezoekers. Ook worden de inkomsten hiervan gebruik ter ondersteuning van de geloofsgemeenschap en projecten.

HeartEdge is een holistisch concept van kerk-zijn. De vier C’s vormen de pijlers van het HeartEdge-DNA: Congregation, Compassion, Culture en Commerce. Deze pijlers zijn vaak terugvinden in kerken, en dat is ook de bedoeling. Wat wel nieuw is, is dat HeartEdge deze C’s altijd in samenhang ziet. Geen enkele C  kan zonder de andere drie. Het structureel denken vanuit verbindingen rondom de 4C’s kan kerken helpen om meer ingebed te raken in de lokale context.

Samen met een stuurgroep van 8 predikanten/theologen, zijn we bezig met het opstarten van een metanetwerk rondom het HeartEdge-DNA. Ook is er een groep van zo’n 35 early adapters die  samen zoeken naar manieren om inspiratie en goede voorbeelden te delen.

Mijn rollen in dit project: verkenner metanetwerk, (meta)netwerk facilitator

 

Denktank kerk & ondernemerschap

Op 4 november kwam Samuel Wells spreken voor een groep christelijke ondernemers op het Business As Mission (BAM) congres. Tijdens een workshop met zo’n 25 aanwezigen hebben Tim Vreugdenhil en ik samen met een werkgroep van BAM nagedacht over de vraag op welke manieren verbinding tussen kerk (Congregation) en ondernemerschap (Commerce) kan worden versterkt. Vanuit een gedeeld verlangen rondom verbinding tussen kerkleiders en ondernemers is toen een denktank ontstaan.

Vanuit de denktank-werkgroep zullen vanaf november 2022 een aantal interactieve sessies worden georganiseerd. De denktank is bedoeld voor ondernemers, kerkleiders, community starters en verbinders die visie hebben om business te integreren met de missie van kerk(stichting), en dit willen aanmoedigen en ondersteunen.

De eerste denktanksessie was op 29 november om 13.30 in de Domkerk Utrecht. Lees hier het verslag.

De volgende denktanksessie in januari gaan we op bezoek bij één van de ondernemende initiatieven van HUB Den Haag op een plek waar 4 migrantenkerken samenwerken (datum+locatie volgt).